Šola deskanja
Program SMUČARSKE ŠOLE DR7 je usklajen s programom Nacionalne šole smučanja Slovenije, Katedre za smučanje na Fakulteti za šport in programom Zveze učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije – ZUTS.